Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Ngày 23/9, công trường dự án Sing Garden hối hả hoạt động thi công san lấp hạ tầng kỹ thuật.

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Ngày 25/9, dự án Sing Garden đẩy nhanh, mạnh tiến độ thi công các hạng mục cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ.

Ánh đèn đã lên nhưng công trường vẫn sôi động

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Triển khai thi công hàng rào công trường

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Ngày 26/9, Thi công san nền lô LC2 đạt 70% khối lượng

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Ngày 27/9 tiếp tục san lấp lô LC2 và LC 5A, thi công hàng rào dự án Sing Garden

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

 

Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017
Tiến độ thi công dự án Sing Garden ngày 27/9/2017

Post Author: Nguyễn Thúy